Настройте меню в панели администратора

Синтаксис і пунктуація

ЗМІСТ РОЗДІЛУ


 

ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЮ

Об’єкт і предмет синтаксису
Пунктуація: роль і значення


 

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

Поняття про словосполучення
Структура і вживання словосполучень


 

РЕЧЕННЯ

Поняття про речення. Основні ознаки речення
Найменші складові частини речення
Підмет
Присудок
Додаток
Означення
Обставини
Групи слів у реченні
Речення двоскладні і односкладні
Непоширені й поширені, неускладнені й ускладнені, прості й складні речення


 

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ (ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА)

Інтонація і розділові знаки в реченні. Кома
Інші розділові знаки
Тире в простому неускладненому реченні
Розділові знаки між групою підмета і групою присудка
Розділові знаки при непоширених прикладках
Зв’язок між словами і коми в простому реченні


 

ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Поняття про однорідні члени речення
Розділові знаки між однорідними членами речення
Узагальнювальні слова і розділові знаки при них


 

ВІДОКРЕМЛЕНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Відокремлені уточнювальні члени речення
Відокремлення додатків
Відокремлення обставин
Відокремлення поширених узгоджених означень
Відокремлення інших означень
Відокремлення прикладок


 

СЛОВА ПОЗА ГРАМАТИЧНИМ ЗВ’ЯЗКОМ (ВНЕСЕННЯ)

Звертання
Вставні слова і речення
Вставлені слова і речення
Слова-речення та вигуки


 

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Загальна характеристика складних речень
Кома між частинами складносурядних і складнопідрядних речень
Інші розділові знаки між частинами складносурядних і складнопідрядних речень
Порівняльні звороти
Розділові знаки в складному безсполучниковому реченні


 

ПРЯМА МОВА І ЦИТАТИ

Пряма мова і розділові знаки при ній
Передача прямої мови непрямою
Цитати


 

СИНТАКСИЧНА ЄДНІСТЬ І АБЗАЦ

Синтаксична єдність
Абзац