Настройте меню в панели администратора

Стилістика і культура мовлення

ЗМІСТ РОЗДІЛУ


 

СТИЛІСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА

Історія і джерела стилістики
Основні поняття стилістики
Функціональні стилі української мови
Стилістичні засоби української літературної мови


 

БАЗОВІ ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ

Ознаки культури мови
Зв’язок мовлення з немовними структурами
Орфоепічна правильність мовлення
Граматична правильність мовлення
Точність мовлення
Логічність мовлення
Багатство і різноманітність мовлення
Український мовленнєвий етикет