Настройте меню в панели администратора

ВСТУП

Літературне краєзнавство – важливий компонент вивчення історії літератури. Останнім часом інтерес до письменства рідного краю помітно зростає, що є закономірним фактом. У контексті епохи, що на виклики історії висунула гасло “Єдина Україна”, література регіонів сприймається як одне з найважливіших українознавчих джерел.

Нині літературне краєзнавство посідає належне місце в програмах загальноосвітніх шкіл. Зайве наголошувати на актуальності його вивчення у вищих навчальних закладах, зокрема гуманітарного спрямування. Кожен художній твір, пов’язаний із тим чи тим краєм, – живий документ епохи й людської свідомості. Із художньої літератури постає прекрасний і романтичний образ місцевості, із якою нас єднають корені роду, дитячі враження. Промовистим естетико-виховним матеріалом можуть слугувати для всіх українців життєписи письменників, доля яких пов’язана з Кримом – територією анексованою, але невід’ємною від України, як із юридичного, так і з історичного поглядів, та врешті-решт – із Божого промислу. Не варто забувати, що ще зовсім недавно частиною України був унікальний куточок землі – Південний берег Криму, який став Меккою, значення якої виходить далеко за межі національного життя.

Літературні традиції Криму мають глибокі витоки. Славетні поети присвячували йому натхненні рядки, які стали частиною тексту, що асоціюється з вічною красою, радістю й піднесенням. Південний берег Криму оспівували різними слов’янськими мовами:  А. Міцкевич – польською, О. Пушкін – російською, М. Богданович – білоруською. Але насамперед варто звернути прискіпливу увагу на яскравий вінок, сплетений нашими митцями. Водночас, змушені визнати, що серед українських видань нині бракує антологій найвідоміших творів, а системне вивчення кримських мотивів у творчості вітчизняних письменників тільки починає розвиватися.

Курс з українського літературного кримознавства має на меті частково задовільнити інтерес і потребу викладачів у методичній літературі, водночас він розрахований на учнів і студентів вищих навчальних закладів, які вивчають вітчизняну літературу в контексті регіональної культурології, геопоетику, теорію надтекстів. Він охоплює доробок письменників ХІХ і першої третини ХХ сторіч, життя й творчість яких тісно пов’язані з Південним берегом Криму. У матеріалах курсу висвітлено кримські сторінки С. Руданського, Я. Щоголева, О. Кониського, І. Карпенка-Карого, Лесі Українки, О. Олеся, М. Коцюбинського, П. Тичини, М. Рильського, З. Тулуб та інших, подано маловідомі факти й проаналізовано окремі художні тексти. Слід підкреслити, що деякі з опублікованих матеріалів почерпнуто з архівів і музейних фондів Криму.

Запропоновані питання й завдання, що подано в кінці кожного розділу, можуть стати стимулом до краєзнавчої пошукової роботи студентів і школярів. Дібраний матеріал сприятиме усвідомленню глибоких зв’язків між українською культурою й письменством і кримською землею.