Настройте меню в панели администратора

Будова слова. Словотвір

ЗМІСТ РОЗДІЛУ


 

БУДОВА СЛОВА

 

У повнозначних словах розрізняють основу і закінчення. Основа слова виражає його лексичне значення, закінчення — граматичне значення. Основу можна розкладати на префікс, корінь і суфікс. Префікс, корінь суфікс, закінчення — це значущі частини слова, або морфеми.

Морфема- це найменша неподільна значуща частина. Вона виражає певне лексичне або граматичне закінчення і регулярно відтворюється із своїм значенням у мовленні.

За значенням і роллю в будові слова морфеми поділяються на кореневі і ті, що служать засобами словотворення та творення форм слова.

Кожна морфема позначається своєю умовною позначкою:

 

 

Корінь слова — це головна частина слова, спільна для всіх споріднених слів (сад - садок — садівник).

Звуковий склад кореня, як правило, однаковий, але іноді внаслідок чергування звуків він частково змінюється (воля ® вільний).

Корінь є носієм речового значення слова, що відображає щось в об’єктивній реальності. Він обов’язково присутній у кожному слові. У споріднених словах корінь об’єднує їх понятійним змістом, хоч вони можуть належати до різних частин мови.

Значення кореня в гнізді споріднених слів уточнюється і конкретизується за допомогою словотворчих суфіксів і префіксів, які без кореня вживатися не можуть.

 

Префікс (від лат. prae — попереду і fixus — прикріплений) — це частина слова, яка стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів (пре-чудовий) чи інших граматичних форм (с-фотографувати).

 

Суфікс (від лат. sufficus — прикріплений) — частина слова, яка стоїть після кореня перед закінченням і служить для утворення нових слів (козаккозацтво) чи інших граматичних форм (читала):

 

Закінчення- це змінна частина слова, яка утворює різні форми слова і служить для зв’язку слів у реченні: думк-и, зівял- им, хат-ою.  

Закінчення змінює лише форму слова, не змінюючи його лексичного значення: земля, землі, землею, на землі.

Закінчення, яке в певній формі відмінюваного слова не має матеріального вираження, називають нульовим: юністьø — юності-і.

 

 

 

Запамятайте!

Не мають закінчення незмінювані слова:

 • невідмінюванні іменники: кашне, хачапурі, пюре;
 • прислівники: по-нашому, вниз, повільно;
 • дієслова в неозначеній формі: казати (казать);
 • дієприслівники: говорячи, відчувши, приєднавшись.

Такі слова мають лише основу: кашне, вниз, казати, говорячи

 

 

Постфікс (від лат. postfixus- прикреплений після)- частина слова, що стоїть у кінці слова після закінчення і служить для утворення нових слів чи нових форм (скажи- скажи-но; кохати — кохатися).

 

Основа слова — частина слова без закінчення. Основа слова може складатися лише з одного кореня (ліс, пора), із кореня і суфікса (гір-ськ(ий), із кореня та префікса (при-клад), префікса, кореня і суфікса (за-земл-ен(ий).

 

Усі слова діляться на слова з непохідними основами (від них утворюються інші слова) і слова з похідними основами.

Непохідні основи мають у своєму складі лише корінь, тому збігаються з ними і не розчленовуються на частини (чорн(ий).

Похідні основи, які мають у своєму складі, крім кореня, ще одну чи більше словотворчих частин (суфікс, префікс, постфікс), розчленовується на частини (сад-ів-ник).


 

СЛОВОТВІР

 

Словотвір — це утворення нових слів. Нові слова утворюються на базі вже існуючих слів чи словосполучень, які називають твірними. Наприклад, основа учи є твірною для слова учитель, основа учитель є твірною для слова учительський.

Основу, утворену від іншої основи за допомогою словотворчих засобів, називають похідною.

Основу, яка має тільки корінь, називають непохідною.

Від одного і того ж слова можна утворити кілька інших слів (ліс® лісник, лісок, лісовий, праліс).В усіх цих словах є спільна частина — ліс. І в значеннях цих слів також є спільне:

 • лісник- людина, що доглядає ліс;
 • лісок- невеликий ліс;
 • лісовий (горіх)- горіх, що росте у лісі;
 • праліс- дуже старий ліс.

Такі слова називаються спорідненими, або спільнокореневими (тому що в них є спільна частина — корінь).

Ряд спільнокоренних слів, що розташовується відповідно до послідовності їх творення (плід®плідний® плідник® плідниковий), називають словотворчим гніздом.

Нові слова здебільшого утворюються за допомогою словотворчих афіксів (префікса, суфікса чи постфікса), які приєднуються до твірної основи.

 

 

 

СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ:

Суфіксальний спосіб — це спосіб творення слів за допомогою суфікса (гарячий® гаряченький, слухати® слухач, вітер® вітерець).

 

Префіксальний спосіб - це спосіб творення слів за допомогою словотворчих префіксів (давати® надавати, хто® ніхто, в’язати® вив’язати).

 

Префіксально- суфіксальний спосіб дозволяє створювати слова одночасним додаванням до твірної основи словотворчого префікса і суфікса (межа® безмежний, при дорозі® придорожній).

 

Безафіксний спосіб (відкидання значущих частин) - це утворення нового слова від твірної основи без додавання суфіксів і префіксів: молодий — молодь; а також відкиданням суфіксів у твірних основах дієслів: виход-и-ти — вихід.

 

Складання слів або основ — це утворення нових слів шляхом об’єднання в одне слово кількох основ або слів. При основоскладанні  утворюються складні слова за допомогою сполучних голосних о або е: пилесос, хлібороб, місяцехід. При словоскладанні утворюються складені слова: чорний-чорний, батько-мати, хліб-сіль.

Прикметники, що утворюються на базі підрядної сполуки, пишуться разом (однокімнатна).

Прикметники, утворені за допомогою сурядної сполуки слів, пишуться через дефіс (зелено-білий).

 

Перехід однієї частини мови в іншу з це утворювання нового слова шляхом переходу слова однієї частини мови в іншу без зміни форми: На набережній вулиці ввечері завжди дуже багато відпочивальників (на вулиці якій? — прикметник) — На набережній увечері дуже багато відпочивальників (де? — іменник).


 

ТЕСТИ ДО ТЕМИ

 

 1. Спільнокореневими є слова рядка

А. скрипіти, скрипт, скрипун, скрипка

Б. нелюдський, привселюдно, вселенський, людний

В. малюючи, намальовано, мальтійський, малюнок

Г. гірше, грішно, погіршуючи, гірко

Ґ. подопостачання, водити, водичка, зневоднення

Відповідь № 1 А Б В Г Ґ

 

 1. Правильно поділені на морфеми всі слова рядка

А. чит/ець,   щедр/ість,   с/тривож/ен/о,   о/зим/ин/а

Б. загад/ка,  о/зер/о,   при/дорож/н/ій,   до/від/ник

В. круго/зір,   до/повн/ен/ий,   під/тримк/а,   по/дар/у/нок

Г. най/кращ/ий,   під/літ/ок,   пан/ноч/к/а,   ясн/о/ок/ий

Ґ. сучас/н/ий,   гот/ува/ти/ся,   папер/ов/ий,   по/сіб/н/ик

Відповідь № 2 А Б В Г Ґ

 

 1. Нульове закінчення мають усі слова в рядку

А.  пінгвін, утеплювач, удень

Б. юнь, загибель, ніяк

В. вагон, закордон, пансіонат

Г. тепер, джміль, старець,

Ґ. ошийок, пальто, товариш

Відповідь № 3 А Б В Г Ґ

 

 1. Зайве за морфемною будовою слово є в рядку

А. вимір, заїзд, праліс, випас

Б. перехід, прадід, під’їзд, переказ

В. ралі, шасі, івасі, завтра, бігуді

Г.  абикого, скажу, поділю, деякі

Ґ. метро, пальто, ситро, доміно

Відповідь № 4 А Б В Г Ґ

 

 1. Префіксальним способом утворене слово

А.  узбочина

Б. переліт

В. розкрадання

Г.  переїдання

Ґ. підклас

Відповідь № 5 А Б В Г Ґ

 

 1. Усі слова мають таку будову: ¬͡ ^□:

А. ввишину, написавши, заповідник, заплічний

Б. привід, добирати, запобігання, намистина

В. прив’язаність, впродовж, знедолений, намерзти

Г.  вправлений, докінчений, намісник, намерзлий

Ґ. вагон, протилежний, полювання, прасований

Відповідь № 6 А Б В Г Ґ

 

 1. Усі слова не мають закінчення в рядку

А. авто, пенсне, вивчаючи

Б. холодно, ложе, пальто

В. світ, боа, кенгуру

Г.  таксі, ООН, неп

Ґ. абориген, соло, сіль

Відповідь № 7 А Б В Г Ґ

 

 1. Нульове закінчення мають усі слова в рядку

А. шампунь, ніч, бандероль, кобзар

Б. поні, світлячок, м’яч, опеньок

В. сонячно, паркан, небосхил, креєвид

Г.  Нептун, вивчивши, фокус, кадр

Ґ. солоно, форд, мило, ліс

Відповідь № 8 А Б В Г Ґ

 

 1. Слова гріх, гріховний, грішити об’єднує те, що вони

А. синоніми

Б. спільнокореневі слова

В. форми слова

Г.  омоніми

Ґ.  архаїзми

Відповідь № 9 А Б В Г Ґ

 

 1. Непохідну основу мають слова в рядку

А. мудрість, сивина, повсюди, літній

Б. воля, звук, свист, олово

В. підгрупа, відрізати, високий, соняшник

Г.  довіра, наказ, водяник, учися

Ґ.  вітрило, сон, клен, рік

Відповідь № 10 А Б В Г Ґ

 

Тести на встановлення відповідностей

 

 1. Установіть відповідність між словом і його морфемним складом

 

 

1. возз’єднати

2. володар

3. призначатися

4. збірка

А. корінь, суфікс, закінчення

Б. корінь, суфікс

В. префікс, корінь, суфікс, закінчення

Г. префікс, корінь, суфікс, суфікс, постфікс

Ґ. префікс, префікс, корінь, суфікс, суфікс

 

А Б В Г Ґ
1
2
3
4
 1. Установіть відповідність між словами і способами їх творення

 

1. префіксальний

2. префіксально-суфіксальний

3. складання основ

4. бузсуфіксальний

5. суфіксальний

А. збагатити

Б. відхід

В. юність

Г. колискова (іменник)

Ґ. світлошкірий

Д. задовгий

 

А Б В Г Ґ Д
1
2
3
4
5